Horizon Europe

Horizon Europe is het grootste Europese funding programma voor onderzoek en innovatie, gericht op (samenwerkings)projecten met een internationale maatschappelijk uitdaging. Horizon Europe bestaat uit verschillende deelprogramma’s, zoals Eurostars en EIC Accelerator.

Het doel van Horizon Europe is om het concurrentievermogen van Europa te vergroten door innovatie en wetenschap te stimuleren. Het financieringsprogramma richt zich op strategische prioriteiten van de EU, zoals het Klimaatakkoord van Parijs en het oplossen van wereldwijde maatschappelijke uitdagingen.

Bij Horizon Europe is voor de periode 2021 – 2027 wel € 95.5 miljard beschikbaar. Horizon Europe is geschikt voor iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en/of innovatie in internationaal verband.

Subsidie?
Afhankelijk van het sub-programma.
Voor wie?
Organisaties actief in onderzoek, technologische ontwikkelingen of innovaties.

Related grants

  • JTF-Subsidie More information

  • Sportinnovator More information

  • Innowwide More information

  • Partners voor Water More information

  • MKB-idee More information