Eerste openstelling JTF-subsidie (Rijnmond) in januari en februari 2023

Het Just Transition Fund (JTF) draagt bij aan de overgang naar een Klimaatneutraal Europa.

10 January 2023 by Max Melchior

Hoofddoel van het JTF is regio’s die afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen in staat te stellen een energietransitie in te gaan. Een transitie die rekening houdt met de sociale- en economische aspecten en de milieueffecten. Hollandpartners focust zich vooral op het Rijnmond gebied.