Projecten

De onderstaande projecten zijn slechts een greep uit onze portfolio met subsidieaanvragen die wij voor onze klanten zorgvuldig van A tot Z hebben ingediend, begeleid en gerapporteerd. De projecten zijn verdeeld op basis van verschillende thema’s. Wij richten ons voornamelijk op innovatie, logistiek, circulair, leven lang leren, sport, inclusiviteit en export. Onze projecten variëren van innovatiesubsidies voor autonome voertuigen, tot disruptieve waterstofoplossingen, maar ook subsidies voor klassieke logistieke oplossingen, exportsubsidies of WBSO-aanvragen.

Virtual Reality Games USA

Bedrijfsspecifieke e-learningomgeving

Innovatie slimme geluidscamera's

Containertransport te water

Sprint naar biobrandstof

Innovatief manoeuvreersysteem

Duurzame zeewierproducten

Recyclebare luchtverdelingsmat

Chroom-6-saneringstool

Aquatic drones

Geautomatiseerde binnenscheepvaart

Bewustwording rondom bouwplaatsactiviteiten