Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is een risicodragende geldlening en is bestemd voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten. Deze projecten moeten leiden tot nieuwe marktrijpe producten, processen of diensten die voldoende omzet genereren om het krediet te kunnen aflossen. Dankzij het innovatiekrediet worden alle bedrijven zonder mogelijkheden voor eigen financiering, in staat gesteld om een prototype door te ontwikkelen tot een volwaardig product. Het innovatiekrediet wordt door de overheid ter beschikking gesteld om de innovatiekracht van Nederland te versterken en innovatieve projecten extra te steunen.

Afhankelijk van de grootte van de onderneming kan het kredietpercentage oplopen tot 45% voor de ontwikkeling van het product. Bij een samenwerking kan het kredietpercentage oplopen tot 50%. Het maximale krediet voor klinische ontwikkelingsprojecten is € 5 miljoen. Voor technische ontwikkelingsprojecten is het maximale krediet € 10 miljoen.

Subsidie?
Maximaal € 10 miljoen per project.
Voor wie?
mkb-ondernemers en grote ondernemers.

Gerelateerde subsidies

  • CEF Meer informatie

  • Circulaire Ketenprojecten Meer informatie

  • DHI Meer informatie

  • DKTI-transport Meer informatie

  • Dutch Good Growth Fund (DGGF) Meer informatie