JTF-Rijnmond

Het Just Transition Fund (JTF) draagt bij aan de overgang naar een Klimaatneutraal Europa. Hoofddoel van het JTF is regio’s die afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen in staat te stellen een energietransitie in te gaan. Een transitie die rekening houdt met de sociale- en economische aspecten en de milieueffecten. Hollandpartners focust zich vooral op het Rijnmond gebied.

Het gebied Rijnmond richt zich met deze subsidie vooral op het vernieuwen en versterken van de regionale economie met nieuwe, duurzame en/of circulaire industriële ketens, versnellen van de transitie met investeringen in technologie, systemen en infrastructuur tot decarbonisatie van bestaande industriële ketens en het creëren van een wendbare, weerbare beroepsbevolking. Het gebied Rijnmond heeft € 58,5 miljoen beschikbaar gesteld voor deze JTF-subsidie.

Gerelateerde subsidies

  • CEF Meer informatie

  • Circulaire Ketenprojecten Meer informatie

  • DHI Meer informatie

  • DKTI-transport Meer informatie

  • Dutch Good Growth Fund (DGGF) Meer informatie