MKB-idee

MKB-idee is een subsidieregeling gericht op het versterken van de leercultuur van het eigen personeel.MKB-ondernemingen kunnen financiering ontvangen voor creatieve en innovatieve initiatieven voor scholing, omscholing of ontwikkeling.

Door meer te investeren en belemmeringen weg te nemen wordt niet alleen de leercultuur in ondernemingen versterkt. Ook wordt de arbeidsproductiviteit en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verhoogd.

Deze subsidie is niet bedoeld om rechtstreeks te besteden aan scholing- en ontwikkeling of aan wervingscampagnes. Alleen projecten die belemmeringen wegnemen en de leercultuur versterken komen voor subsidie in aanmerking.

MKB-dee vergoedt 100% van de subsidiabele kosten, variërend van € 25.000 tot € 124.999. Voor samenwerkingsverbanden geldt een maximaal subsidiebedrag van € 200.000.

Subsidie?
Maximaal € 200.000 voor ieder MKB-idee project.

Gerelateerde subsidies

  • CEF Meer informatie

  • Circulaire Ketenprojecten Meer informatie

  • DHI Meer informatie

  • DKTI-transport Meer informatie

  • Dutch Good Growth Fund (DGGF) Meer informatie