MOOI-regeling

De regeling MOOI (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) is bedoeld voor innovatieve oplossingen om de CO2-uitstoot in Nederland te verlagen. Deze regeling richt zich op projectontwikkeling voor elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie. Het doel van deze regeling is samenwerkingsprojecten te financieren die bijdragen aan reductie van de CO2-uitstoot in Nederland om te voldoen aan de klimaatdoelen.

Bij de MOOI-regeling draait het om consortia van samenwerkende partijen die innovatieve oplossingen in onderlinge samenhang ontwikkelen. Een samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal 3 ondernemingen die het project gaan uitvoeren. Deze mogen niet met elkaar verbonden zijn in een groep.

Daarnaast moeten projecten een omvang hebben van minimaal € 2 miljoen aan kosten om in aanmerking te komen voor deze regeling. De MOOI-regeling is minimaal € 25.000 voor iedere deelnemer en maximaal  € 4 miljoen voor ieder MOOI-project.

Regeling?
Maximaal € 4 miljoen voor ieder MOOI-project.
Voor wie?
mkb-ondernemers en belanghebbenden partijen.

Gerelateerde subsidies

  • CEF Meer informatie

  • Circulaire Ketenprojecten Meer informatie

  • DHI Meer informatie

  • DKTI-transport Meer informatie

  • Dutch Good Growth Fund (DGGF) Meer informatie