Partners voor Water

Partners voor Water bevordert de internationale ambitie om innovatie op het gebied van water te versnellen. Deze regeling wordt verdeeld in twee verschillende projecten:

 • Haalbaarheidsstudies: het in kaart brengen van de kansen en risico’s van een beoogd project.
 • Pilotprojecten: het testen van een project in de praktijk.

Het doel van Partners voor Water is waterveiligheid en waterzekerheid stimuleren in een delta, deltastad of stroomgebied in het buitenland. Waterveiligheid en waterzekerheid betekenen duurzame bescherming tegen te veel, te weinig of te vuil water.

Bij deze subsidieregeling staan de volgende thema’s centraal:

 • Drinkwater en sanitatie;
 • Waterveiligheid;
 • Klimaat;
 • Duurzame ontwikkeling van vaarwegen en havens;
 • Water en energie;
 • Water governance;
 • Voedsel en ecosystemen;

Per project kunt u maximaal 70% van de totale projectkosten vergoed krijgen. Voor haalbaarheidsstudies is dat van € 25.000 tot € 250.000 en voor pilotprojecten is dat van € 25.000 tot € 600.000.

Subsidie?
Maximaal 70% van uw projectkosten wordt vergoed.
Voor wie?
Ondernemingen, onderzoeksorganisaties en non-gouvernementele organisaties (ngo’s).

Gerelateerde subsidies

 • Sportinnovator Meer informatie

 • Innowwide Meer informatie

 • MKB-idee Meer informatie

 • LIFE Meer informatie

 • MOOI-regeling Meer informatie