Sportinnovator

Sportinnovator is een subsidie voor innovatieprojecten op het gebied van sport en bewegen. Deze subsidieregeling bestaat uit twee fases:

  • Fase 1: In deze fase krijgen consortia de kans om een haalbaarheidsonderzoek uit voeren naar hun innovatieproject. Het doel van deze haalbaarheidsstudie is om de technische, organisatorische en/of economische haalbaarheid van het innovatieproject te onderzoeken. Een consortium ontstaat door een samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties die elkaar in expertise kunnen aanvullen.
  • Fase 2: In deze fase kunnen consortia een aanvraag doen om hun innovatieproject dichter naar de markt te brengen.

In fase 1 kunt u per haalbaarheidsstudie maximaal € 30.000 aan subsidie ontvangen. In fase 2 kunt maximaal € 750.000 aan subsidie ontvangen.

Subsidie?
Maximaal € 30.000 per haalbaarheidsonderzoek en maximaal € 750.000 per project voor de vervolg fase.
Voor wie?
Bedrijven en kennisinstellingen.

Gerelateerde subsidies

  • CEF Meer informatie

  • Circulaire Ketenprojecten Meer informatie

  • DHI Meer informatie

  • DKTI-transport Meer informatie

  • Dutch Good Growth Fund (DGGF) Meer informatie